Indian Rock - Touwenparcours

Touwenparcours te Deurne


INDIAN ROCK FILOSOFIE


Kinderen gebruiken hun zintuigen actief. Zintuigelijke ervaringen brengen een verbinding tot stand tussen de wereld om het kind heen en zijn eigen innerlijke en verborgen affectieve wereld. De vrijheid om op een speelse en uitdagende manier te vertroeven in de natuur, is hiervoor een uitstekend middel. Jongeren en volwassenen zonder invloed en toevloed van uiterlijke stimuli verleggen ongemerkt hun grenzen en gaan uitdagingen aan die hun eigenwaarde verhoogt. We streven een ongedwongen leuke manier van begeleiding na, na veiligheid volgt fun en adventure!