Indian Rock - Touwenparcours

INDIAN ROCK GUIDED BY NATURE since 1996

INDIAN ROCK FILOSOFIE

 

 

Kinderen gebruiken hun zintuigen actief. Zintuigelijke ervaringen brengen een verbinding tot stand tussen de wereld om het kind heen en zijn eigen innerlijke en verborgen affectieve wereld. De vrijheid om op een speelse en uitdagende manier te vertroeven in de natuur, is hiervoor een uitstekend middel. Jongeren en volwassenen zonder invloed en toevloed van uiterlijke stimuli verleggen ongemerkt hun grenzen en gaan uitdagingen aan die hun eigenwaarde verhoogt. We streven een ongedwongen leuke manier van begeleiding na, na veiligheid volgt fun en adventure!

www.indianrock.be - Adres: Peter Benoitlaan 72 te 2100 Deurne

Tel 0489/42.65.00